Over ons

Welkom

Welkom op de website van Jeugdnatuurwacht Krimpen aan den IJssel.

Via deze website willen wij de JNW Krimpen aan jullie voorstellen.

De JNW Krimpen is gericht op kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs uit Krimpen aan den IJssel en omstreken. De activiteiten zijn gericht op de natuur. We willen de kennis over en liefde voor de natuur vergroten. Heb je na het lezen van de website zin gekregen om lid te worden van de JNW Krimpen dan kun je, je aanmelden via het e-mailadres: info@jnw-krimpen.nl.

André Bloot, voorzitter JNW Krimpen.

Algemene informatie

De Jeugdnatuurwacht Krimpen aan den IJssel, of kortweg JNW Krimpen, is een onafhankelijke afdeling van de landelijke Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland.

De JNW Krimpen heeft als doel het bevorderen van de kennis van en de liefde voor de natuur bij de schooljeugd, in het bijzonder die van de hogere klassen van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

De JNW Krimpen streeft deze doelstelling na door het aan haar jeugdige leden, de jeugdnatuurwachters, aanbieden van een grote diversiteit aan binnen- en buitenactiviteiten met betrekking tot de natuur. De jeugdnatuurwachters worden op deze manier op een prettige, ontspannen manier in aanraking gebracht met de natuur. De JNW Krimpen hoopt dat daardoor steeds meer kinderen de natuur gaan mooi vinden, waarderen en beschermen.

De JNW Krimpen bestaat al vele jaren en vierde haar 45-jarig jubileum in het seizoen 2016 – 2017. Vele kinderen die in het verleden lid waren, zijn de vaders en moeders van kinderen die nu lid zijn van de JNW Krimpen.

Website:       www.jnw-krimpen.nl

Club:             Woensdagmiddag en -avond, vrijdagmiddag en -avond en zaterdagochtend.

KvK:              Kamer van Koophandel Rotterdam – nummer 41129579.

Bank:            NL85 RABO 0125 435 142.

Contact

U kunt als volgt contact opnemen met de JNW Krimpen:

E-mail:         info@jnw-krimpen.nl

Telefoon:     06-33937378.

Kosten

De door de JNW Krimpen georganiseerde activiteiten kosten geld. Om dit te kunnen bekostigen wordt er aan de jeugdnatuurwachters een bescheiden financiële bijdrage gevraagd. Omdat de JNW Krimpen van mening is dat zoveel mogelijk kinderen kennis en liefde voor de natuur moeten kunnen op doen, houdt de JNW Krimpen de contributie zo laag mogelijk.

De contributie voor een heel seizoen is € 19,50.

Daarvoor krijg je:

 • Een mooi bronzen speldje.
 • Een persoonlijke oorkonde.
 • Het JNW stickerboekje.

En kun je aan de vele binnen- en buitenactiviteiten meedoen.

Voor deelname aan bepaalde bijzondere activiteiten wordt een aanvullende financiële bijdrage gevraagd. Dit in verband met bijvoorbeeld entreegeld voor een dierentuin, kosten voor bepaalde materialen, of kosten voor het vervoer.

Bestuur

Het bestuur van de JNW Krimpen wordt gevormd door een groep enthousiaste mensen met jarenlange ervaring in het onderwijs en het omgaan met basisschoolleerlingen.

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: André Bloot.
 • Secretaris: Arita de Jong – Van Wijngaarden.
 • Penningmeester: Arita de Jong – Van Wijngaarden.

Vrijwilligers

Voor het kunnen aanbieden van de grote diversiteit aan binnen- en buitenactiviteiten wordt het bestuur gesteund door een groep trouwe, kundige en enthousiaste vrijwilligers.

Het team vrijwilligers bestaat uit (in alfabetische volgorde op achternaam):

 • Annie Bloot.
 • Frits van Duin.
 • Sander van Duin.
 • Thom van Duin.
 • Karel Hartsuiker.
 • André van Hoven.
 • Jan Lans.
 • Karin Noordanus.
 • Jasper Zanen.

Niet ongenoemd mag blijven dat naast dit team vrijwilligers er ook vaders en moeders zijn die geheel belangeloos helpen bij de activiteiten van de JNW Krimpen.

Privacyverklaring

Gemeente Krimpen aan den IJssel

De Gemeente Krimpen aan den IJssel acht het van groot belang dat de oudere basisschooljeugd kennis krijgt van en liefde krijgt voor de natuur. Daarom faciliteert en subsidieert de Gemeente Krimpen aan den IJssel de JNW Krimpen. Iets waarvoor de JNW Krimpen erg dankbaar is.